Chuyên Môn

Tốt nghiệp cử nhân quản trị tài chính tại Việt Nam và được đào tạo kinh doanh tại các trường đại học mỹ – sinh sống làm việc tại Washington Dc vs Alanta Georgia.
Tận dụng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu rộng của mình, ông đã mở rộng thành công các dự án kinh doanh của mình và thúc đẩy các mối quan hệ đối tác chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng và tạo cơ hội trên thị trường quốc tế
Những đóng góp của ông cho cộng đồng doanh nghiệp người Mỹ gốc Việt là công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế và thúc đẩy trao đổi văn hóa toàn cầu

Benley Nguyen

SÁNG LẬP VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Bá Lịch với sứ mệnh mang đến người Việt cơ hội hiện thực hoá giấc mơ Mỹ, tìm kiếm tương lai tươi sáng ở xứ sở cờ hoa.

Tìm Hiểu Thêm

THƯƠNG HIỆU TRỰC THUỘC - QUẢN LÝ - ĐIỀU HÀNH

SOCAL MEDIA